Överflödet

Överflödet - Loppisverksamhet

Centrumkyrkan Sala driver en loppis som kallas Överflödet- som ger hopp.

-Vi tror att vi alla kan ge av vårt överflöd till andra som behöver det bättre.


Vi tar emot barnkläder och prylar mm som går till vår loppis till försäljning.

Pengarna vi får in vid försäljning går till en fond så att familjer med behov

kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Fondmedel utdelas 2 ggr/år

Vi vill hjälpa och stötta  barnfamiljer i Sala som har det svårt ekonomiskt,

kanske köpa kläder, fotbollskor, leksaker, lägeravgift eller liknande som barnen behöver.

 

 

För mer information gällande vår loppis och hur man ansöker kontakta Dagmar eller Erica.Varje år har vi förmånen att kunna dela ur pengar ur Överflödets fond. Pengarna är ett resultat av vår Loppisverksamhet. Vi delar ut pengar både inför sommaren och inför Julen.

Du som är skriven i Sala kommun kan söka. 

Hur mycket: 500 kr/barn (3 ggr sammanlagt). Fyll i blanketten och sänd den till Centrumkyrkan i Sala.